Traducerea efectului de slăbire


Pentru a pierde în greutate traducere arabă | Dicționar francez-arab | Reverso

L'ostéoporose est un amincissement et un affaiblissement des os. Osteoporoza reprezintă o subţiere şi slăbire a oaselor. Le résultat est un fort affaiblissement ou une cessation complète de l'activité nerveuse. Rezultatul este o slăbire puternică sau încetarea completă a activității nervoase.

Ils sont masqués subtile dans le stand et a constaté qu'après logement dégradation, l'affaiblissement est apparu.

Idealica picături slăbit – preț, păreri, farmacii, prospect, forum

Ele sunt subtil mascate în standul și a găsit numai după depunerea dăunător, slăbind a apărut. Il existe un risque que le médicament soit affecté par les fonctions psychomotrices et l'affaiblissement de l'attention.

Există riscul ca medicamentul traducerea efectului de slăbire fie afectat de funcțiile psihomotorii și de slăbirea atenției. Peut-être, Dianabol est fiable dans le traitement de la ménopause sénile affaiblissement des os. Eventual, Dianabolul este de încredere în terapia de slăbire post-menopauza senilă a oaselor. Parfois, grâce aux dommages et de l'affaiblissement baissée, même au sol.

Uneori, datorită daunelor şi slăbirea îndoit în jos, chiar la sol.

🍀 Ajuta bicarbonatul de sodiu la slabit? - Eu stiu TV

Il améliore le métabolisme, supprime l'appétit et réduit le risque d'affaiblissement et de stérilisation du corps. Îmbunătățește metabolismul, suprimă apetitul și reduce riscul de slăbire și sterilizare a organismului.

Vă rugăm să ajutați cu traducerea:

Ceci est également lié à l'affaiblissement progressif des muscles du visage Aceasta se referă, de asemenea, la slăbirea treptată a mușchilor faciale Agroglyphes traducerea efectului de slăbire hébergement des cultures dommageable, affaiblissement. Cercurile - cazare Crop slăbirea dăunător.

Forfait vient au milieu d'affaiblissement de la roupie.

traducerea efectului de slăbire

Pachetul vine pe fondul slăbirea rupii. L'affaiblissement de l'effet hypotenseur peut entraîner l'utilisation simultanée de Zocardis avec des diurétiques épargneurs de potassium et des AINS.

Slăbirea efectului hipotensiv poate determina utilizarea simultană a Zocardis cu diuretice care economisesc potasiul și AINS.

Un jour, l'affaiblissement global de plantes dépasse le niveau acceptable. Într-o zi, slăbirea generală a plantelor depăşeşte nivelul acceptabil.

traducerea efectului de slăbire

Deux causes peuvent provoquer l'affaiblissement des yeux: des inquiétudes et des pensées incorrectes. Două cauze pot provoca slăbire a ochilor: supărări și gând incorect.

traducerea efectului de slăbire

Phase 2 - L'affaiblissement des plantes tiges. Faza 2 - Slăbirea de plante tulpini. Chez les hommes, la prise du médicament peut provoquer un affaiblissement de la puissance.

traducerea efectului de slăbire

La bărbați, administrarea medicamentului poate provoca o slăbire a potenței. De nombreuses années de sape mènent à l'affaiblissement des arbres et même à leur mort.

traducerea efectului de slăbire

Mulți ani de săpun conduc la slăbirea copacilor și chiar la moartea lor. En conséquence - le manque d'énergie, de l'irritabilité et un affaiblissement général du corps. Ca rezultat - lipsa de energie, iritabilitate și o slăbire generală a organismului. La densité osseuse réduite conduit à leur affaiblissement, ce qui entraîne des fractures.

Bara principală

Reducerea densității osoase duce la slăbirea lor, ducând la fracturi. Les médecins comprennent qu'un affaiblissement du système cardiovasculaire entraîne une dégradation de la production de testostérone.

Medicii înțeleg că o slăbire a sistemului cardiovascular duce la o agravare a producției de testosteron.

traducerea efectului de slăbire